News

Displaying 25-27 of 31 results.

Klastry mohou sehrát velkou úlohu při rozvoji krajů

Tuesday, September 17, 2013 10:36:30 AM

Národní klastrová asociace (NCA) představila vedení Moravskoslezského kraje výsledky výzkumu prováděného v rámci projektu CluStrat. Ten prokazuje, že klastry mají velký potenciál k rozvíjení nových oborů, které by mohly přispět ke zvyšování inovační úrovně regionu i k vytvoření nových pracovních míst.

„Naše mapování Moravskoslezského kraje přineslo konkrétní poznatky o tom, které technologie, produkty či služby předjímají budoucí potřeby společnosti a na kterých by ve svém rozvojovém programu mohl stavět nejen Moravskoslezský kraj, ale i jednotlivá města regionu,“ vysvětluje Pavla Břusková, prezidentka Národní klastrové asociace.

Podle Martina Sikory, náměstka hejtmana pro regionální rozvoj Moravskoslezského kraje, vedení kraje zmíněnou aktivitu Národní klastrové asociace vítá. Navíc kraj se zapojením klastrů do svých rozvojových aktivit počítá: „Činnost klastrových organizací podporujeme dlouhodobě. V době, kdy zde bylo zakládáno největší množství klastrů, podporoval kraj jejich počáteční rozvoj prostřednictvím individuálních dotací. V současné době podporuje činnost klastrů v oblasti vědeckovýzkumné činnosti. Klastry mohou požádat v dotačních programech o dotaci např. na zpracování projektové dokumentace nebo na projekty v oblasti vědeckovýzkumné činnosti. S podporou klastrových organizací se počítá také do budoucna, což je deklarováno v Regionální inovační strategii Moravskoslezského kraje na léta 2010 - 2020. Z tohoto strategického dokumentu vychází v současné době připravovaná S3 strategie, která bude umožňovat čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie v dalším programovacím období. Do přípravy této strategie jsou zapojeni také zástupci klastrů.“ 

Výsledky výzkumu, který NCA provedla, poukázaly například na biomedicínský výzkum a vývoj, což je vynořující se obor související se stárnutím populace. „Jinou oblastí je aktivní životní styl a programy pro specifické skupiny obyvatel, k nimž patří například lidé s nejrůznějším omezením. Těm zpřístupňuje krásy regionu projekt Cestování bez bariér, který rozvíjí KLACR – Moravskoslezský klastr cestovního ruchu. Investovat bychom v regionu měli také do projektů souvisejících se zelenou ekonomikou nebo udržitelnou mobilitou, k nimž patří inovační úspěchy v oblasti energetického využití odpadů či připravenost na čistou dopravu s využitím elektromobilů.

Přelomovou součástí regionální rozvojové politiky by se mohla stát identifikace a systémová podpora začínajících firem s potenciálem rychlého růstu. To je něco, co nám chybí a co by v konečném důsledku vedlo k rozvoji nových oborů v podnikání, k internacionalizaci a rostoucí prosperitě regionu,“ podotýká prezidentka NCA s tím, že prostředí klastrů má schopnost tyto nové přístupy uvádět v život.

Zajímavým prvkem, který projekt CluStrat nabízí, je využití kreativity a inovační schopnosti žen, či respektování potřeb a požadavků žen jako cílových spotřebitelů na trhu, což podle výsledků průzkumů firmy zatím neobjevily. Podobně je zatím nevyužit potenciál minoritních skupin v oblasti inovací. Právě stimulace nových růstových oblastí se může podle Pavly Břuskové stát jedním z cílů regionální inovační strategie a klastrové politiky v kraji. „Moravskoslezský kraj má v této oblasti obrovský potenciál,“ zdůrazňuje prezidentka NCA.

Den v Bělském lese – otevřeno pro všechny

Monday, May 20, 2013 5:50:43 AM

V sobotu 18. května 2013 se Bělský les rozezněl rachotem motorů lesní techniky a křikem nadšených dětí, které spolu se svými rodiči i prarodiči přijaly pozvání lesníků na zábavné dopoledne plné sportovně naučných soutěží, ukázek práce lesníků i sokolnického výcviku dravých ptáků.

Záměrem akce bylo otevřít poněkud tajuplný Bělský les veřejnosti a poodhalit záhady práce lesníků a jejich hospodaření v ostravských lesích. Lesníci přivítali návštěvníky v pečlivě upraveném areálu sídla společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, ozvláštněném dřevěnými sochami. Pro děti zde byly nachystané soutěže, komentované ukázky lesní a zahradní techniky, pocitový chodník zkoušející odolnost bosých nohou návštěvníků a vzácné druhy bažantů v místní miniZOO.

Ovšem největšímu zájmu se těšili draví ptáci, z nichž mladá samička káněte KÁČA přeletovala dětem těsně nad hlavami. Nejmenší děti si zatancovaly a zazpívaly známé písničky s Ájou a Jinálkem v zábavném programu o lese a jeho obyvatelích. Sobotní slunečné odpoledne a příjemné posezení pak všem zpestřil koncert hudební skupiny ŠAJTAR.

Děti si odnesly neopakovatelné zážitky z lesa a rodiče či prarodiče si oddychli a prožili nádherný den. V lese byly připraveny ukázky kácení stromu harvestorem, přibližování dříví lanovkou a zpracování klestu a zbytků dřeva obrovským drtičem. Pro dopravu mohli malí návštěvníci využít i koňský povoz s kočím, který veřejnosti představil práci koně v lese a odvezl návštěvníky zpět do areálu městských lesů. Mnozí z návštěvníků tak poprvé v životě viděli, jak šetrně v lese pracují velké stroje a jak se odváží dřevo z lesa. Často si pak uvědomili, s jakým hlubokým vztahem k lesu lesníci pracují a ocenili i mistrovské kousky, které předvedli operátoři velkých strojů a lesní dělníci se svojí technikou.

Akci pro veřejnost připravil Moravský lesnický klastr společně se svými partnery: Ostravské městské lesy a zeleň; Lesostavby Frýdek-Místek; Lesy Beskydy; Kloboucká lesní; DVOŘÁK – lesy, sady, zahrady; CHLEBIŠ – zahradní a komunální technika; ABEX – substráty; FORAGRO; VOKD; Ostravské vodárny a kanalizace; SPŠCHG Ostrava-Zábřeh a Česká lesnická společnost. Den v lese finančně podpořil Moravskoslezský kraj.

  • Obrázek 2
  • Obrázek 3
  • Obrázek 4
  • Obrázek 5
  • Obrázek 6
  • Obrázek 7
  • Obrázek 8
  • Obrázek 9
  • Obrázek 10
 

Pojďte strávit Den v Bělském lese

Tuesday, May 7, 2013 2:51:25 PM

Moravský lesnický klastr společně s agenturou EuroPublic CZ a dalšími partnery pořádá v sobotu 18. května 2013 od 9 hodin v Bělském lese v Ostravě-Zábřehu zábavné dopoledne pro rodiny s dětmi nazvané „Den v Bělském lese - otevřeno pro všechny“.

Akce se koná pod záštitou náměstka primátora statutárního města Ostravy Ing. Dalibora Madeje a jejím cílem je prezentovat práci lesníků a jejich hospodaření v příměstských lesích. Pro návštěvníky je přichystán perfektně upravený areál sídla společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s. r. o., kde budou pro děti připravené soutěže, komentované ukázky lesní techniky, ukázka práce s pilou a pocitový chodník zkoušející odolnost bosých nohou návštěvníků.

V lese bude připravena nejen sportovně-naučná stezka, ale také ukázky kácení stromu a návštěvníci tak mohou na vlastní oči vidět, jak v lese pracuje harvestor či dřevorubec a jak se odváží dřevo z lesa.

Doprovodný program pro nejmenší děti přímo v sídle společnosti Ostravské městské lesy a zeleň zajistí Jinálek a Ája, ti starší se mohou těšit na hudební vystoupení skupiny Šajtar.

Akci finančně podporuje Moravskoslezský kraj. 

  • Obrázek 1