News

Displaying 28-30 of 31 results.

Malé firmy vítají navýšení podílu prodeje dřeva u státních lesů formou aukcí

Friday, November 9, 2012 7:45:29 AM

Lesnické firmy sdružené v Moravském lesnickém klastru vítají navýšení podílu dřeva nabízeného státním podnikem Lesy ČR k prodeji formou aukcí. Na tento způsob zakázky již mají vyškolené odborníky. Jedná se o jednu z nejprůkaznějších metod prodeje dřeva bez prostředníků s přímým vztahem mezi prodávajícím a kupujícím. Státní lesy tak mohou tímto férovým způsobem pomoci malým firmám řešit jejich aktuální tíživou situaci.

Po pádu holdingu LESS a jeho součástí LESS & FOREST a LESS & TIMBER se několik tisíc drobných firem a živnostníků v lesnictví dostalo do velmi složité situace, z toho stovky v Moravskoslezském kraji. Jednak nedostali zaplaceno za již vykonanou práci, a tyto dlužné peníze s velkou pravděpodobností již nikdy neuvidí, jednak o práci přišli v důsledku ukončení smluv mezi Lesy ČR, s. p. a holdingem LESS.

Z celkových 4500 závazků vůči věřitelům firmy LESS & FOREST tvoří nejméně polovinu pohledávky živnostníků a drobných podnikatelů, kteří pro firmu pracovali jako subdodavatelé. Celkový objem závazků vůči drobným živnostníkům lze odhadovat na mnoho desítek či stovek milionů korun.

Velcí věřitelé se k určitému splacení větší či menší části svého dluhu časem domohou. Ale co ti malí? Ti často ani neuplatní své pohledávky v rámci insolvenčního řízení a když je uplatní, tak na seznamu věřitelů přijdou na řadu až jako poslední, pokud ještě něco zbude.

Současný model zadávání zakázek u státních lesů jim neumožňuje ucházet se o práci v těchto lesích přímo, proto pracují převážně jako subdodavatelé pro velké firmy, které zakázky vysoutěžily v tendrech. Jestliže se velcí hráči na trhu dostanou do vážných ekonomických problémů, logicky v systému, kde je vše provázané, se do značných problémů dostanou i drobní dodavatelé. Po celé republice malé lesnické firmy řeší co dál. Současná situace je jen vyvrcholením dlouhodobě neutěšeného stavu českého lesnictví, na který právě nejvíce doplácejí místní regionální firmy.

Na severní Moravě si řekli, že každý sám nic nezmůže, že musí spojit své síly a koordinovat své aktivity tak, aby do budoucna jejich podnikání v oboru mělo ještě nějaký smysl. Proto se v roce 2010 zástupci necelé desítky malých firem domluvili a založili Moravský lesnický klastr, o. s., a začali společně hledat řešení, jak přežít ve svém regionu souboj s giganty.

Po necelých dvou letech klastr představuje zpracovatelsko logistický řetězec firem od producentů dřeva – vlastníků lesů – přes službové firmy, po zpracovatele dřeva, který se již nespoléhá na štěstí a subdodavatelské zakázky. Aktivně oslovuje menší nestátní vlastníky lesů a nabízí jim spolupráci, a to především v oblasti obchodování se dřívím.

V současné době se soustřeďuje na zlepšení transparentních forem prodeje dřeva, které i na lesním majetku měst a obcí doloží zastupitelstvu, že lesníci vždy postupují s péčí řádného hospodáře a dříví v daném častě a místě prodali za nejlepší možnou cenu.

Firmy sdružené v Moravském lesnickém klastru, o. s., proto vítají navýšení podílu dřeva nabízeného státními lesy k prodeji formou aukcí. Na tento způsob zakázky již mají vyškolené odborníky. Jedná se o jednu z nejprůkaznějších metod prodeje dřeva bez prostředníků s přímým vztahem mezi prodávajícím a kupujícím. Státní lesy tak mohou tímto férovým způsobem pomoci malým firmám řešit jejich aktuální tíživou situaci.

Moravský lesnický klastr je připraven nabídnout své zkušenosti všem, které dostala do potíží nesolventnost velkých firem a podílet se se svými odborníky na hledání smysluplné budoucnosti pro české lesnictví a rozvíjet různé formy transparentního prodeje dříví jak v lesích v majetku státu, tak v majetku měst a obcí i soukromých osob.

Jan Řezáč

Krajina a její ekosystémy

Friday, October 19, 2012 12:56:14 PM

Moravský lesnický klastr, o. s., ve spolupráci se společností Ostravské městské lesy a zeleň, s. r. o., pod záštitou Moravskoslezského kraje uspořádal 15. října v Bělském lese třetí ze série letošních akcí pro veřejnost – výstavu Krajina a její ekosystémy.

Akci zahájila svým tematickým koncertem – LES ZPÍVÁ BEATLES – hudební skupina Teamate, složená z posluchačů a pedagogů lidové konzervatoře a múzické školy v Ostravě. Populární písničky Beatles si přišlo poslechnout přes 130 návštěvníků všech věkových kategorií, od mladých lidí, rodin s dětmi, až po seniory.

Lesníci pořádali výstavu a koncert mimo jiné i jako připomenutí výročí 20 let existence společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s. r. o.

Před koncertem proběhla vernisáž uměleckých děl – dřevěných soch, vzniklých v rámci akce Poselství dřeva, jež si lidé mohli prohlédnout přímo v areálu společnosti. Jednotlivé sochaře a jejich díla představil veřejnosti Pavel Kotala, vedoucí lesní školy, který k tomu řekl: „Naší motivací pro pořádání takovýchto akcí je snaha ukázat, že les je místem, kde se přirozeným způsobem propojují emoce, pocity i prožitky. Ukázat, že les současně zpívá i dává dřevo a obojí k našemu užitku.“

Během akce si řada návštěvníků také prohlédla prostory lesní školy a seznámila se s jejím vybavením zahrnující ukázky vycpanin drobné zvěře, několik sérií nových vzdělávacích tabulí zaměřených na lesnictví a myslivost, i živé bažanty ve voliérách.

Les po všechny věky inspiroval umělce – sochaře a hudební skladatele. Hudba dokáže oslovit jakéhokoliv člověka kdekoliv na světě. Je kouzelná i fascinující když z ticha vystupuje a do ticha se opět navrací. Dokáže povznést naše city a nálady daleko lépe, než je tomu u psaného nebo mluveného slova. Když skladba svými tóny otevírá naše srdce vzácnému pokojnému míru, tak zajisté koná svou nejdůležitější práci. Člověk je při poslechu hudby schopen vzdát se alespoň dočasně svého ega a je ochoten opustit své povrchní myšlenky a city. Hudba nám tak pomáhá zapomenout na starosti běžného života.

Jan Řezáč

POSELSTVÍ DŘEVA

Friday, October 5, 2012 9:01:38 AM

Moravský lesnický klastr, o. s., ve spolupráci se společností Ostravské městské lesy a zeleň, s. r. o., pod záštitou Moravskoslezského kraje uspořádal ve dnech 10. – 18. září v Bělském lese sochařské symposium POSELSTVÍ DŘEVA.

Na symposiu svá díla z topolového dřeva vytvořili tito sochaři: Ing. Tomáš Cidlík (Sviadnov) postavu sedícího filozofa (myšlenka znázorňující symbol holubice); Ivo Sýkora (Ostrava) sochu vesnické ženy (Kubistický motiv); Pavel Vácha (Ostrava) rostlinný květ; Jan Czupryniak (Polsko) postavu lesníka / myslivce; Ondřej Gavlas (Frýdek-Místek). Symposium bude zakončeno vernisáží výstavy, která začne 15. října. Sochy pak bude možné shlédnout v areálu Ostravských městských lesů v Bělském lese.

Cílem akce bylo ukázat možnosti nejen technického, ale především uměleckého využití dřeva – že dřevo má svoji „duši“ – a založit tak tradici každoročního setkávání umělců – sochařů s širokou veřejností v přirozeném prostředí lesa. Sympozium rovněž navštívilo velké množství dětí ze základních škol, které chodí do lesní školy na různé výukové programy. Tentokrát si také v několika malých workshopech vyzkoušely, jaké to je sochat ze dřeva a v besedách se živě zajímaly o práci a život umělců.

Dřevo v mnoha podobách a pro mnoho účelů je tak trochu oslavou dřevoprodukční funkce lesů, připomenutím odkazu našich předků, proč vlastně vzniklo lesnictví. Ovšem toto přiblížit laické veřejnosti je poměrně obtížné, proto jsme se spojili s umělci, výtvarníky, sochaři, kteří již dlouhé roky pracují se dřevem a mají s ním svou osobní, subjektivní zkušenost.

Jsme si podobní? Se dřevem? Ano, v tom nejlepším slova smyslu. Zrod, růst, zapouštění kořenů do půdy, vytahování se až do nebes, pomačkání léty, závislost na přírodních živlech a celý život vepsaný do kůry a útrob. Ta blízkost je neodolatelná. Potřeba dotyku a vůně dřeviny se k nám stále vrací. Často, navzdory mnoha racionálním argumentům v prospěch jiných materiálů, saháme po dřevě. Někde se dřevo rodí, jinde se z něj staví, nebo vytvářejí sochy.

Jak se nám to daří v Bělském lese? To uvidíme v příštích letech.

Jan Řezáč