O klastru

Posláním občanského sdružení Moravský lesnický klastr, o.s. je následující:

  • podporovat a aktivně se účastnit komunikace mezi podnikatelskými, veřejnoprávními, samosprávnými a neziskovými organizacemi při řešení společných cílů a souvisejících zájmů,
  • vytvářet podmínky pro maximální využití synergií výrobního a rozvojového potenciálu v oboru lesnictví a dřevařství na uvedeném území
  • podporovat inovační procesy, rozvoj činností členů sdružení a přispívat k realizaci rozvojových a sociálních programů Moravskoslezského, Zlínského, Olomouckého a Jihomoravského kraje.

Uvedená poslání sdružení budou naplňována zejména:

  • správou a aktualizací databáze členů sdružení
  • poskytováním služeb pro členy sdružení v zájmových oblastech a to formou poradenství a analýz při čerpání podpory z veřejných fondů, zajišťování všech forem kooperací, vzdělávací akce a odborná setkání
  • tvorbou a správou finančních prostředků na podporu svých aktivit
  • podporou spolupráce členů sdružení
  • podporou informovanosti veřejnosti o poslání sdružení a propagací svých členů