Moravský lesnický klastr, z.s.

se sídlem: Antonína Brože 3124/2, 700 30 Ostrava – Zábřeh

IČ: 22858351

Statutární orgán

Prezident spolku: Ing. Vladimír Blahuta
blahuta@ostravskelesy.cz
1. viceprezident spolku: p. Dalibor Balaš
dalibor.balas@lesostavby.cz
2. viceprezident spolku: Ing. David Janásek
janasek@lesyol.cz
Výkonný ředitel: Ing. Martin Mati
mati@ostravskelesy.cz
Administrativa: Ing. Jana Tomková
info@lesnickyklastr.cz
Kontaktní osoba za spolku: Ing. Vladimír Blahuta
prezident spolku